Канава с Ваша снимка

25 / Октомври / 2019

Видове картини от канава: 
  Квадрат
  Размер 30 х 30 см - 55 лв. 
  Размер 50 х 50 см - 90 лв.
  Портрет 
  Размер 20 х 30 см -48 лв.
  Размер  30 х 40 см -70 лв.
  Размер 40 х 60 см - 90 лв. 
  Пейзаж 
  Размер 30 х 20 см -48 лв.
  Размер 40 х 30 см -70 лв.
  Размер 60 х 40 см - 90 лв. 
Картините  върху канаваца са рамкирани с (обличаща) дървeна рамка. Усещането е сякаш Вашата снимка е рисувана на платно с маслени бои.


tag1 tag2