Пейзажна Фотография: Как да изберем своята камера?

20 / Май / 2021

Така като вече обяснихме какво е пейзажната фотография и някои от нейните тънкости (Виж статията Пейзажна Фотография) сега ще се фокусираме повече върху техническата част. Тази статия се концентрира над ключовите специфики на дигиталните камери, които са важни при снимането на пейзажи. 

Когато подбираме камера, за да развием своите умения по фотографиране на пейзажи, трябва да имаме в предвид няколко фактора, които са изключително важни, за да успеем да направим качествени снимки. Така като ландшафтите включват редица естествени условия, които могат да доведат до "изгорели" бели петна, там където има много светлина на снимката или в черни петна, там където има по-тъмни участъци, е добре да изберем камера с голям динамичен обхват (Dynamic Range, изобразен в камерата като f-stops). Колкото по-голям е динамичния обхват на дигиталната камера (колкото повече стойности има функцията f-stop), толкова повече пиксели ще бъдат записани, което означава че толкова повече информация ще бъде възпроизведена на изображението. В реалния свят няма чисто бяло или чисто черно, но когато камерата е с нисък динамичен обхват, тя хваща няколко стойности (нюанса) на бялото например, и ги "записва" със стойността на белия цвят, и това води най-често до бели петна върху изображението, които не могат да бъдат променени при обработка, така като информацията която носи изображението е, че цялото това пространство е бяло. Същото е и с черния цвят. Когато например снимаме пещера, и камерата с която работим има нисък динамичен обхват, голяма част от много тъмните места, ще бъдат записани върху изображението като чисто черни, и това няма да може да се възстанови при обработка с програма. Когато изберем камера с нисък динамичен обхват, резултатът ще бъде пейзажно изображение с много голям контраст, изгорели бели части, най-вероятно на небето, и черни петна, там където има затъмнени части, няма да има дълбочина в изображението. 

Продължението тук>>


Пейзажна Фотография дигиталните камери